Čakajte prosím...

Pravidlá pre vymazávanie a automatické obnovovanie

Služba registrácií domén negarantuje žiadne predĺženia registračných období domén. Je Vašou zodpovednosťou zabezpečiť včasnú úhradu pred dátumom exspirácie Vašej domény.

Pred exspiráciou

Služba registrácií domén zabezpečí notifikácie na e-mailové adresy Držiteľa a správcu účtu podľa evidencie v nasledovných časoch:

  • 30 dní pred dátumom exspirácie
  • 14 dní pred dátumom exspirácie
  • 3 dní pred dátumom exspirácie
  • -5 dní pred dátumom exspirácie

Your domain will not be able to be transferred to another registrar 7 days prior to the domain expiry date.

Po exspirácii

Ak v súvislosti s predĺžením domény nevykonáte platbu, služba registrácie domén spustí nasledovné kroky:

  • Deň nasledujúci po dátume exspirácie bude doména deaktivovaná a Vaše webové sídlo prestane fungovať.
  • Pending Delete" is next day after expiry date and there is no redemption fee... day after the domain expiry date your domain will be placed in "Pending Delete" status and it will enter the redemption period. If you wish to renew your domain whilst the domain is in the redemption period you will be required to renew it.
  • Between 74 and 77 days after the domain expiry date your domain will be deleted and will no longer appear in your account. The domain will be released to the public and available for re-registration.